Μενού

AR & VR στην Εκπαίδευση

AR & VR στην Εκπαίδευση

Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε έναν μαθητή να προσεγγίσει τη μελέτη με έναν καθηλωτικό τρόπο. Οι μελέτες συμπεριφοράς των ανθρώπων δείχνουν πώς οι οπτικές εμπειρίες αφήνουν περισσότερο μακροπρόθεσμη επίδραση στην ανθρώπινη μνήμη από την ακοή. Το AR και το VR είναι τα πιο σύγχρονα εργαλεία για τη διδασκαλία των μαθητών τόσο σε φυσικούς όσο και σε εικονικούς χώρους. Και τα δύο εργαλεία παρέχουν ίσες ευκαιρίες για να δείτε αντικείμενα και περιβάλλοντα που μπορεί να είναι αδύνατο να παρουσιαστούν με άλλο τρόπο. Έτσι, το AR & VR στην Εκπαίδευση βοηθά τους μαθητές να μάθουν περισσότερα και καλύτερα.

Μάθηση και Κατανόηση με AR & VR

Ο δάσκαλος μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά τις κινητικές δεξιότητες και την κριτική σκέψη παίζοντας με οπτικό περιεχόμενο. Το AR & το VR είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη διδασκαλία της βιολογίας, της χημείας, της φυσικής και της άλγεβρας. Έτσι, με έναν διαδραστικό τρόπο το gaming προάγει την καλύτερη μάθηση και κατανόηση του αντικεμένου.

1- Σύγκριση AR & VR με Εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο

Η γεωγραφική μελέτη ενός τόπου στον πραγματικό κόσμο είναι διαφορετική από τη μελέτη του σε εικονικούς χώρους. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να διδάξουν τους μαθητές δείχνοντας την γεωγραφική ιστορία μιας περιοχής και πώς επηρεάζεται. Αντί για αυτό, μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ενός μαθητή δημιουργώντας ένα 3D VR για να δείξει όλες τις αλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτήν την περιοχή.

2- Επαυξημένη πραγματικότητα & Επιπτώσεις

Η επαυξημένη πραγματικότητα βοηθά να δούμε τις επιπτώσεις των πράξεων ενός ατόμου που κάνει σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή μπορεί να αναπτύξει οργανωτικές δεξιότητες στους μαθητές. Οι εφαρμογές αυές μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να προσαρμόζονται με την ψυχολογία του μαθητή. Και έτσι ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει διάφορες πληροφορίες και να μελετήσει πολλαπλές προσεγγίσεις.

3- Καλύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων με VR

Οι μαθησιακές δεξιότητες των μαθητών εξαρτώνται από τρεις διαφορετικούς παράγοντες: προσοχή, ενδιαφέρον και συμπεριφορά. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να κατανοηθούν γνωρίζοντας το ενδιαφέρον του μαθητή. Οι περισσότεροι μαθητές αγαπούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η εικονική πραγματικότητα είναι χρήσιμη με αυτόν τον τρόπο. Τα παιχνίδια παζλ μπορούν να αναπτύξουν καλύτερες μαθησιακές δεξιότητες σε έναν μαθητή. Εκτός από εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι απαιτητικές εργασίες ενός παιχνιδιού μπορούν επίσης να αυξήσουν τη συνολική ευφυΐα.

4- Ισότιμη κατανομή Ψηφιακού Περιεχομένου στους μαθητών

Ορισμένες εφαρμογές παιχνιδιών VR μπορούν να μεταφέρουν αποτελεσματικά το μάθημα σε όλους τους μαθητές. Η τεχνολογία VR δίνει τη δυνατότητα να εμπλέκει όλους τους μαθητές ταυτόχρονα στη μάθηση. Μπορεί να προσελκύσει ακόμη και εκείνους τους φοιτητές που εκδηλώνουν το μηδενικό ενδιαφέρον τους για σπουδές. Επομένως, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διανομή ψηφιακού περιεχομένου στους μαθητών και τους δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε οποιαδήποτε πληροφορία σε δικό τους χρόνο.

 

Άλλα οφέλη του AR και του VR στην Εκπαίδευση

Είναι ένας ολοκληρωμένος τρόπος διδασκαλίας του μαθητή να μαθαίνει καλύτερα χάρη στη συστηματική προσέγγιση. Αυτή η τεχνολογία μειώνει τη μάθηση και εξοικονομεί χρόνο τόσο για τον δάσκαλο όσο και για τον μαθητή. Βοηθά επίσης να εξοικειωθούν οι μαθητές με σύγχρονες τεχνικές μάθησης.

 

Η διαχείριση της μάθησης των μαθητών μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά με την αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού σε αυτήν την πρακτική εποχή. Η εικονική πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση και την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών, παρέχοντας στους μαθητές αξέχαστες και καθηλωτικές εμπειρίες. Αυτός ο τύπος μάθησης μπορεί να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη απομνημόνευση φέρνοντας μια εμπειρία πραγματικού και εικονικού χώρου στην τάξη. Έτσι, ένας μαθητής μπορεί βελτιώσει την επίλυση προβλημάτων, καθώς το AR & VR στην Εκπαίδευση βοηθάνε τους μαθητές να μάθουν περισσότερα και καλύτερα.

0 Comments Leave a reply

    Leave a comment

    Your comment(click button to send)

    This is a unique website which will require a more modern browser to work!

    Please upgrade today!

    Μετάβαση στο περιεχόμενο