Μενού

Προσομοιωτής σύγκρουσης πλοίων

Application design, Multimedia design

Προσομοιωτής σύγκρουσης πλοίων

Προσομοιωτής σύγκρουσης πλοίων

Project: Ship simulation
Client: Cyprus sea
Work: Ship/Vessels Simulation software
Year: 2021

ship simulation 1
vessel simulator

Τα ναυτικά ατυχήματα και η θαλάσσια έρευνα μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκα.

Το CLS Maritime Simulator είναι μια εγκεκριμένη από την DNV GL λύση για προσομοιωτή σύγκρουσης πλοίων και διερεύνηση θαλάσσιων συμβάντων. Η Fourthedesign συνδυάζει ένα σύστημα προσομοίωσης με εξαιρετικά ρεαλιστική απεικόνιση πλοίων και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ship collition simulator

Ενδοτικότητα

Εγκεκριμένος DNV-GL ενσωματωμένος προσομοιωτής σύγκρουσης πλοίων.

Οι προσομοιωτές μας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διερεύνηση συγκρούσεων πλοίων και σεναρίων ατυχημάτων. Επιπλέον, είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκπαιδεύσουμε και να σας βοηθήσουμε στην αναδημιουργία κάθε είδους θαλάσσιου σεναρίου.

DNV GL approved

ships simulation

Προσομοιωτής σύγκρουσης

Ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα εξαρτάται συνήθως από την ύπαρξη όλων των διαθέσιμων δεδομένων και τη γνώση των καταστάσεων και των γεγονότων.

 

vessel simulation

Ο προσομοιωτής με τη χρήση αξιόπιστων ακριβών δεδομένων και οπτικών σκηνών υψηλής ευκρίνειας παρέχει ένα ρεαλιστικό διαδραστικό περιβάλλον για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενόπλοια, σκάφη, επιβατηγά πλοία, μεταφορείς φυσικού αερίου, και εμπορικά πλοία.

 

DNV GL approved company greece

Ο προσομοιωτής CLS βοηθά τους θαλάσσιους χρήστες να σχεδιάσουν, να εκπαιδεύσουν και να προετοιμαστούν με ασφάλεια για τη διερεύνηση θαλάσσιων ατυχημάτων, τη διαχείριση κινδύνων, τη ναυσιπλοΐα πλοίων και τη ασφαλής λειτουργία πλοίων σε προσομοιωμένο περιβάλλον.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Μετάβαση στο περιεχόμενο