Μενού

Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας Ηράκλειο Κρήτης

interactive installations augmented reality applications Heraklion Crete

Μέσω αυτής της διαδραστικής εγκατάστασης, θέλαμε να προσφέρουμε στα παιδιά μια νέα διαδικασία σκέψεις και να προαγάγουμε περεταίρω τις ικανότητές τους στη ζωγραφική. Μια δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τις πραγματικές δημιουργίες τους όπως ποτέ άλλοτε.

Για τη διαδραστική αυτή «υδρόβια» εγκατάσταση, τοποθετήσαμε μια υποβρύχια προβολή με δεξαμενή ψαριών 3ων μέτρων. Συνδυάσαμε την προβολή με μια συσκευή σάρωσης «επικοινωνίας χρωματισμού» και με ένα λογισμικό συστήματος που σας επιτρέπει να σαρώσετε τις δημιουργίες σας μετατρέποντας τις σε τρισδιάστατα μοντέλα(καρτουνιαρικά ψάρια) επαυξημένης πραγματικότητας (AR), με τα δικά σας χρώματα.

Project: Interactive digital media experience with augmented reality
Company: Cretaquarium – Thalasokosmos Crete
Work: Interactive exhibits for children with augmented reality functionalities, intallation of a multimedia scanning device,  instalation of 3 meters underwater fish tank projection
Year: 2016

interactive installations explanation
concepts psaroneis augmented reality 3d characters

The application will identify the decorated marker character and its colors and in real time turn it into a 3D AR fish model that swims around the virtual aquarium tank. The scanning software takes the texture directly of the coloring page that has been colored in and applies it to a 3D psaroneis model that appears on the 3d scene.

visit: linkedin

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Μετάβαση στο περιεχόμενο